Verduidelijking EU-biocidebeleid biedt ruimte voor desinfectiemiddelen land- en tuinbouw

Op voorstel van het Ctgb - in overleg met de ministeries van LNV en I&W - heeft de Europese Commissie het grensvlak tussen gewasbeschermingsmiddelen en biociden verduidelijkt. Dit is van belang voor het gebruik van biociden (als desinfectiemiddel) in de land- en tuinbouw. In de novembervergadering besloot het Ctgb de nieuwe EU-lijn per direct te gaan volgen. Het resultaat hiervan is dat meer desinfectiemiddelen (biociden) beschikbaar kunnen blijven voor gebruik in de land- en tuinbouw.

In tegenstelling tot de meeste Europese landen heeft Nederland al lang een nationale toelatingssystematiek voor biociden. Voordat het op de Europese agenda stond, kende ons land daarom al de discussie over de grens tussen biociden en gewasbeschermingsmiddelen bij desinfectiemiddelen, bijvoorbeeld voor desinfectie van tuingereedschap en containerbakken in de glastuinbouw. Langzamerhand komen steeds meer werkzame stoffen onder de Europese biocidewetgeving. Daarmee ontstond ook in de EU de discussie over het precieze grensvlak.
Een strikte interpretatie van het grensvlak leidt er toe dat een biocide met een werkzame stof die niet (ook) voor gewasbeschermingsmiddelen is goedgekeurd, niet in de land- en tuinbouw kan worden gebruikt. Dat sluit veel desinfectiemiddelen uit, omdat onder de gewasbeschermingsverordening nauwelijks desinfecterende stoffen zijn goedgekeurd. Op basis van zijn kennis en ervaring heeft het Ctgb een notitie opgesteld om te komen tot duidelijke, geharmoniseerde Europese afspraken die het toelaten van desinfectiemiddelen voor gebruik in de agrarische sector makkelijker maken. Die afspraken zijn nu in Europa omarmd.

Aanvrager bepaalt: biocide of gewasbeschermingsmiddel
In de uitwerking is het in eerste instantie de aanvrager die bepaalt of de aanvraag leidt tot toelating als biocide of gewasbeschermingsmiddel. Zodra in de aanvraag de werkzaamheid tegen ziekteverwekkers in planten wordt geclaimd of in studies wordt aangetoond, gaat het om een gewasbeschermingsmiddel. Dan moet de werkzame stof (ook) voor gewasbeschermingsmiddelen zijn goedgekeurd. Wordt algemene desinfectie geclaimd en bevat de aanvraag de standaard werkzaamheidsgegevens voor een biocide, dan volgt een beoordeling als biocide (ook te gebruiken in de land- en tuinbouw). Het Ctgb beoordeelt wel of het echt om een biocide-aanvraag gaat en het middel niet op de markt wordt gebracht om zijn werking als gewasbeschermingsmiddel. In geval van twijfel is de intentie waarmee een middel op markt wordt gebracht leidend en niet de claim.
(Tekst/bron: Ctgb)

Liesbeth Nijs

TEK bijna gesloten

Tot 2 oktober is het mogelijk een aanvraag te doen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet van 2022 bedragen. De regeling geeft een…

Glastuinbouw Nederland - © 2023