Verlaging milieubelasting cyclamenteelt

Binnen het project ‘Ketenbenadering voor verlaging milieu impact sierteelt’ is gekeken naar de milieubelasting van bestaande en perspectiefvolle gewasbeschermingsstrategieën tegen trips in de teelt van cyclamen. Het doel van het project is het opleveren van kansrijke IPM strategieën met minimaal gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar een systematiek om inzicht te krijgen in de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen.

Tijdens de bijeenkomst op15 mei gaf Jeroen Sanders (Proeftuin Zwaagdijk) een toelichting op de verschillende ‘rode’ en ‘groene’ strategieën die zijn getest. Er zijn wel een aantal strategieën die perspectief hebben, maar geen enkele strategie zorgde voor voldoende bestrijding tegen trips. Vanwege de 0-tolerantie van de handel en consument is een strategie tegen trips met een lage milieubelasting op dit moment niet beschikbaar.
Binnen het project is nog ruimte voor meer onderzoek met cyclamen. Eind juni worden een aantal mogelijkheden besproken met de landelijke commissie.

Het project ‘Ketenbenadering voor verlaging milieu impact sierteelt’ is een samenwerking tussen Proeftuin Zwaagdijk, MPS, Royal FloraHolland, Green Partners, Greenport NHN en Glastuinbouw Nederland.

Het project wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Stichting Programmafonds Glastuinbouw, MPS, Royal FloraHolland, GreenPartners en Greenport NHN.

Arthur van den Berg

TEK bijna gesloten

Tot 2 oktober is het mogelijk een aanvraag te doen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet van 2022 bedragen. De regeling geeft een…

Glastuinbouw Nederland - © 2023