Verplichte certificering uitzendbureaus gaat later in

Het kabinet werkt samen met sociale partners en de uitzendsector aan een certificeringsstelsel voor uitzendwerk. Daarmee wordt het wettelijk verboden om aan ter beschikkingstelling van arbeid te doen zonder dat je gecertificeerd bent. De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten had 1 januari 2025 als streefdatum voor invoering. Deze maand heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd. Zij verwacht meer tijd nodig te hebben voor de uitvoeringstoets en noemt in haar brief een nieuw tijdspad.

Nieuw tijdspad
In haar brief benoemt de minister het tijdspad waarmee het stelsel kan worden ingevoerd als volgt: de inwerkingtreding zal in ieder geval niet sneller zijn dan per 1 januari 2026. Uitleners zullen via het overgangsrecht gestimuleerd worden om zich vóór 1 januari 2026 te melden en vóór 1 juli 2026 een toelating aan te vragen. Vanaf 1 januari 2027 zou de Arbeidsinspectie vervolgens kunnen gaan handhaven bij uitleners en inleners.

Voor wie gaat de certificering gelden?
De nieuwe regels gaan voor alle bedrijven die mensen ter beschikking stellen gelden. Dit zijn niet alleen de uitzendbureaus maar ook bijvoorbeeld een ICT-bedrijf dat weleens een werknemer detacheert bij een klant. Het systeem gaat niet gelden voor collegiale uitleen. Als mensen elders worden gedetacheerd tegen de arbeidskosten of intra concern worden uitgeleend gelden de regels niet.

Betrokkenheid binnen Glastuinbouw Nederland
De glastuinbouw werkt veel met uitzendkrachten. Certificering van uitzendbureaus is dan ook belangrijk voor de sector om misstanden te voorkomen. De verplichte certificering uitzendbureaus is dan ook onderdeel van de Human Capital Agenda onder speerpunt 4: flexwerk duurzaam aantrekkelijk maken.

In de werkgroep cao pensioen fiscale zaken wordt het onderwerp regelmatig geagendeerd. De leden brengen de praktijk van onze sector met haar specifieke kenmerken en risico’s in. Belangrijke input bij de uitwerking van de verdere regelgeving.

 

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024