Verzilting Volkerak-Zoommeer uitgesteld

Al jaren is er discussie over het verzilten van het Volkerak-Zoommeer, wat goed zou zijn voor natuurherstel. Verzilting van het Volkerak-Zoommeer brengt echter risico’s met zich mee voor de zoetwatervoorziening van de regio Goeree Overflakkee. Dat is inclusief het Brielse Meer van waaruit het Westland wordt voorzien van zoet oppervlaktewater.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft nu besloten dat het project Getij Volkerak-Zoommeer niet voor 2032 wordt uitgevoerd, vanwege de verdeeldheid over dit project en de noodzaak van de zoetwatervoorziening.
Ondanks dat het project is uitgesteld, hebben diverse Kamerleden een motie ingediend met het verzoek aan de minister om de zoetwatervoorziening van het gebied op korte én lange termijn te garanderen.
Meer informatie is hier te lezen, het artikel is afkomstig van de website van Waterforum. Foto Brielse Meer: VVV NL.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2020