Vier Fondsaanvragen vanuit de Glastuinbouw gehonoreerd door Fonds Kleine Toepassingen

In de achtste aanvraagronde van het Fonds 2015-2019 zijn in totaal negen aanvragen gehonoreerd.

De gehoneerde Fondsaanvragen vanuit de Glastuinbouw betreffen:

  • Het ontwikkelen en registreren van een gewasbeschermingsmiddel tegen zaadoverdraagbare ziekten Alternaria en damping off in de bedekte teelt van radijs.
  • Het verkrijgen van residustudies uit Duitsland en registreren van dit middel ter beheersing van valse meeldauw in de bedekte teelt van radijs.
  • Het registreren van een middel tegen echte meeldauw in snijbloemen, potplanten, komkommer, courgette en andere kleine teelten
  • Het ontwikkelen en registreren van een gewasbeschermingsmiddel tegen luis in sla (bedekte en onbedekte teelt middels een traybehandeling.

Nog één fondsronde in 2019
Het Fonds Kleine Toepassingen heeft voor de periode 2015-2019 een bedrag van € 400.000 per jaar voor alle sectoren beschikbaar. Dit bedrag is voor de helft betaald door het ministerie van LNV, voor een kwart door Nefyto en voor een kwart door de sectoren.
Bij het Fonds Kleine Toepassingen kunnen aanvragen worden ingediend om ten behoeve van knelpunten in kleine teelten oplossing te bieden. Hierbij kunnen noodzakelijke studies worden vergoed, als mede de aanvraag- en behandelkosten van een NLKUG- procedure bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Concrete wensen, ten aanzien van het beschikbaar krijgen van bepaalde middelen voor knelpunten, horen wij graag. De volgende aanvraagronde van het Fonds Kleine Toepassingen sluit op 1 oktober 2019.

Lees hier het persbericht.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies