Vijf nieuwe projecten plantgezondheid van start

‘Preventie van Ralstonia solanacearum’ en ‘biologische bestrijding van schadelijke mijten’. Twee voorbeelden van interessante projectvoorstellen die zijn gehonoreerd met financiering vanuit het ministerie van Economische Zaken. Deze projectideeën worden vooraf afgestemd met de ondernemersgroep Plantgezondheid van LTO Glaskracht Nederland en vervolgens ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal.

Voor dit jaar starten ook drie andere onderzoeken:

  • Visuele attractie van plaaginsecten: een fundamentele stap voor optimale monitoring en mass-trapping. Dit project is specifiek gericht op trips en wantsen.
  • Versterking van plant weerbaarheid tegen ziekten en plagen door aanpassing van het plant microbioom.
  • Precisie Tuinbouw WP4 Healthy Plant Fundamentals.

Het betreft merendeels fundamenteel onderzoek met 85% subsidie en deels industrieel onderzoek met 50% subsidie. Het overige deel wordt door het bedrijfsleven betaald. Tot op heden hebben wij dit nog kunnen doen met reserves vanuit het Productschap Tuinbouw, aangevuld met financiering vanuit de gewascoöperaties voor de gewasspecifieke onderdelen binnen de onderzoeken.

Onderzoeksprogramma
Met de vijf nieuwe projecten, naast de reeds 15 lopende projecten Plantgezondheid Glastuinbouw, hebben wij momenteel een uitstekend onderzoekprogramma. Nieuwe innovaties zijn ook noodzakelijk om als Nederland voorop te blijven lopen. De gelden vanuit de sector zijn met inzet van LTO Glaskracht meer dan verdriedubbelt!

Behoud de kennis in je kas
De reserves binnen de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof raken echter dit jaar op. Voor de voortgang van deze programma’s zijn vanaf 2018 nieuwe financiële middelen nodig. Doen we dat niet, dan neemt de ontwikkeling van nieuwe technieken en teeltkennis af. De kennisstroom valt dan droog. Dit kan gevolgen hebben voor de bedrijven en ons maatschappelijk draagvlak. Voor vooruitgang is onderzoek belangrijk. Onderzoek dat ondernemers steunen en waaraan zij willen meebetalen. Daarom peilt LTO Glaskracht Nederland van 5 t/m 19 mei 2017 uw mening rondom dit onderwerp. Lees hier meer.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies