VNO-NCW voorzitter brengt bezoek aan glastuinbouw: Hollands trots staat voor enorme uitdagingen

De innovatieve glastuinbouw staat momenteel onder grote druk door stijgende energieprijzen, arbeidstekorten en strengere eisen voor gewasbeschermingsmiddelen. Dit leidt tot nijpende situaties. Maar dit Hollands trots heeft ook een sleutelpositie om de energietransitie in Nederland te realiseren. Dat is de conclusie van het bezoek van Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland, afgelopen vrijdag 19 mei 2022 samen met VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen aan orchideeënkwekerij Levoplants en tomatenteler Jack Groenewegen in Honselersdijk.

De glastuinbouw levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame, gezonde en gelukkige maatschappij. Telers staan garant voor een rijk gevarieerd aanbod aan groenten, fruit, bloemen en planten. Die producten zijn van grote betekenis voor vele miljoenen consumenten in Europa, elke dag. Door de aanwezigen werd voornamelijk gesproken over het feit dat telers al lange tijd worden geconfronteerd met excessieve energieprijzen, waardoor veel van hen in liquiditeitsproblemen zitten. De positie van de Nederlandse glastuinbouw staat daarmee op het spel. Samen met VNO-NCW wil Glastuinbouw Nederland de mogelijkheden voor steun vanuit het Rijk op de korte termijn onderzoeken, bijvoorbeeld via het EU-steunpakket, bereikbare SDE of de GLB-crisisreserve.

Tijdens het bezoek werd echter ook duidelijk dat de glastuinbouw een cruciale rol speelt om de energietransitie te realiseren. Als grote speler kan de sector de elektriciteits- en warmtevraag goed balanceren. Aard- en restwarmte wordt bijvoorbeeld de hele dag geproduceerd, wat een continu warmteaanbod betekent. De vraag – met name vanuit huishoudens – is niet de hele dag door gelijk, deze is vooral ’s ochtends en ’s avonds groot. Glastuinbouwbedrijven hebben de capaciteit om deze warmte overdag en ‘s nachts op te vangen om deze ’s ochtends en ’s avonds wederom aan de Nederlandse burger te leveren. Zo ontlasten telers het warmtenet en maken we in Nederland optimaal gebruik van de beschikbare duurzame warmte. Glastuinbouw Nederland en VNO-NCW blijven deze unieke kansen voor de glastuinbouw in de transitie benadrukken.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2022