Vooralsnog geen glastuinbouw in afschakelplan EZK

Sinds december vorig jaar zitten de energiespecialisten van Glastuinbouw Nederland aan tafel met vertegenwoordigers van het ministerie van EZK over het ‘afschakelplan’ bij een eventueel gastekort. Vooralsnog heeft dat geen betrekking op de glastuinbouw.

Gezien de ontwikkelingen in Oekraïne wordt het scenario van een gastekort en een noodzakelijk afschakelplan steeds realistischer. In de overleggen met het ministerie is duidelijk geworden dat EZK de zestig grootste industriële afnemers heeft aangeschreven om een mogelijke afschakeling van gas te bespreken. “Voor zover wij weten zitten hier geen glastuinbouwlocaties tussen”, zegt Alexander Formsma, beleidsspecialist Energie en Klimaat bij Glastuinbouw Nederland. “Dat is goed nieuws, maar het gevaar is hiermee niet geweken. In het geval van een mogelijk gastekort is te verwachten dat de gasprijs opnieuw records breekt met een natuurlijke afschakeling als gevolg.”

Nieuw overleg
Naar aanleiding van de brandbrief, die de ministers van Klimaat en Landbouw vorige week hebben ontvangen, is het dus noodzakelijk om dit scenario met alle financiële gevolgen voor de glastuinbouw te bespreken en om concrete maatregelen klaar te hebben staan voor het geval dit realiteit wordt. Op dinsdag 1 februari staat het volgende gesprek met EZK en LNV gepland. Daar wordt dit scenario uiteraard opnieuw besproken.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2022