Voorbeeldformulieren gezondheidscheck beschikbaar via Werkgeverslijn

Ondanks alle recente versoepelingen blijft corona een direct gevaar voor de gezondheid en de continuïteit van agrarische bedrijven. Het coronaprotocol voor de land- en tuinbouw blijft dan ook van belang. Een gezondheidscheck en registratie vervoer zijn verplicht. Een gezondheidscheck wonen wordt geadviseerd.

Om de gezondheidschecks en de reservering en registratie van werknemers en bezoekers makkelijker te maken, heeft de NFO in samenwerking met Stigas formulieren opgesteld. De formulieren zijn inmiddels ook vertaald in het Pools, Engels, Roemeens en Bulgaars en beschikbaar voor andere sectoren. De formulieren zijn te vinden op de website van de Werkgeverslijn.
Op de werkvloer blijft de zogenaamde arbeids-hygiënische benadering uit het coronaprotocol voor de agrarische sectoren gelden. Vermijd contact tussen werknemers. Is dat niet mogelijk? Houd dan 1,5 meter afstand. Is dat ook niet mogelijk? Gebruik dan bescherming als spatschermen en mondkapjes.

Wonen
Voor wonen gelden de regels als in het coronaprotocol land- en tuinbouw, waarbij de adviezen van minimaal 10 m2 per bewoner en regelmatig schoonmaken de belangrijkste zijn. Aanvullend daarop is het advies om werknemers pas na een gezondheidscheck tot de woning toe te laten. Mocht de werknemer één van de vragen op de checklijst met ‘ja’ beantwoorden, bied hem dan een quarantainemogelijkheid aan.
Het voorbeeldformulier gezondheidscheck wonen kunt u hier downloaden, inclusief een vertaling in het Pools, Engels, Roemeens en Bulgaars.

Vervoer
De regels voor vervoer zijn begin juli gewijzigd. Inmiddels is ook het coronaprotocol voor de land- en tuinbouw hierop aangepast. Voor vervoer van meer dan één werknemer per auto of bus geldt: een mondkapje is verplicht; zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden; voorafgaand aan het vervoer is een gezondheidscheck verplicht; het vervoer moet ‘gereserveerd’ en worden geregistreerd.
Volgens de AVG dient de werkgever de gezondheidscheck mondeling af te nemen. Ingevulde formulieren mogen niet worden bewaard. Het is verplicht te registreren wie wanneer met welk vervoer reist. Deze registratielijst van kenteken, naam werknemers, dag en tijdstip, moeten minimaal één maand te worden bewaard. De GGD kan deze registratielijst gebruiken voor een eventueel contactonderzoek.
Voor de gezondheidscheck vervoer is een voorbeeldformulier beschikbaar in zowel het Nederlands, Pools, Engels, Roemeens en Bulgaars. Download het voorbeeldformulier gezondheidscheck vervoer hier. Heeft de werknemer een van de vragen met ‘ja’ beantwoord? Laat hem dan niet toe op uw bedrijf en adviseer hem zich te laten testen via 0800-1202.

Bezoekers op uw bedrijf
Het is aan te raden om ook bij bezoekers op uw bedrijf een gezondheidscheck af te nemen. Het is daarnaast raadzaam bij te houden waar en wanneer zij aanwezig zijn geweest én met wie zij contact hebben gehad. Download hier het voorbeeldformulier gezondheidscheck bezoekers. Dit formulier is alleen in het Nederlands beschikbaar. Ingevulde formulieren mogen niet worden bewaard.

‘Gezamenlijk huishouden’
Indien een groep werknemers in ongewijzigde groepssamenstelling minimaal veertien dagen samen woont, is in het kader van coronamaatregelen sprake van een ‘gezamenlijk huishouden’. Individuen in een gezamenlijk huishouden hoeven zich niet aan het protocol wonen, werken en reizen te houden. Zo is de anderhalve-meter-regel voor hen niet van toepassing en hoeven zij geen mondkapje te dragen tijdens vervoer. Lees hier meer over op de pagina ‘handreiking werken met nieuwe internationale werknemers’.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020