Voorbereiden op ODE-stijging, ondanks ‘herkansing’ motie Tweede Kamer

De veelbesproken ODE-wet is twee weken geleden met een meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Glastuinbouw Nederland heeft daar met teleurstelling kennis van genomen. De wet moet echter nog door de Eerste Kamer, terwijl een aangenomen motie in de Tweede Kamer kan worden gezien als een ‘herkansing’. Dat neemt niet weg dat ondernemers zich ook moeten voorbereiden op de ODE-stijging, want die is dan per 1 januari 2020 al van kracht.

Op dinsdag 12 november overhandigde Glastuinbouw Nederland een petitie over de gevolgen van de ODE-heffing aan de vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer. In het verlengde van de 1.500 steunbetuigingen, spraken ook Greenports Nederland en diverse warmtecoöperaties hun zorgen uit over de gevolgen van de forse stijging van de Opslag Duurzame Energie. Daarnaast heeft VNO-NCW in politiek Den Haag aandacht gevraagd voor de ODE-problematiek.

Strijdbaar
Hoewel het krachtige signaal nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, blijft voorzitter Sjaak van der Tak strijdbaar: “Door de motie die wel is aangenomen, wordt de staatssecretaris van Financiën aangespoord om te monitoren wat de concrete gevolgen van de tariefstijging zijn voor glastuinders. Ik zie dat als een herkansing, omdat ondernemers die harde feiten zeker kunnen aanleveren. Dat hebben ze in de week van de petitie deels al gedaan. Wat zijn de oplossingen die bedrijven zien? En vooral ook: wat betekent het voor de verduurzaming van de bedrijven? Daar gaat het om.”

Negatieve effecten
Het ministerie van LNV is daarbij het belangrijkste aanspreekpunt voor Glastuinbouw Nederland. “In de laatste week van november staat het eerste overleg gepland met als inzet meer duidelijkheid te krijgen, op basis waarvan wij leden een betrouwbaar advies kunnen geven.”
De boodschap van Glastuinbouw Nederland staat nog fier overeind, benadrukt Van der Tak. “Niet alleen de ingrijpende financiële consequenties voor de ondernemers, maar ook de negatieve effecten voor het Klimaatakkoord: overschakeling van de duurzamere elektriciteit naar aardgas, van meer verduurzaming naar een lagere duurzaamheid, van een lage CO2-emissie naar een hogere CO2-emissie en van een hoger gesteld CO2-doel in het akkoord naar een duidelijk lager CO2-resultaat.”

WKK als alternatief
Alle inspanningen ten spijt, moeten ondernemers zich ook voorbereiden op de ODE-stijging per 1 januari 2020, hetgeen zoals gezegd grote financiële gevolgen heeft voor de ondernemingen. “Uit vele signalen van de achterban blijkt dat ondernemers zich daarop voorbereiden”, geeft Rob van der Valk, beleidsspecialist Energie en Klimaat bij Glastuinbouw Nederland, aan. “Vanaf 1 januari wordt de WKK vaker ingezet als alternatief voor belichting uit het net, of als alternatief voor verwarming met warmtepompen of elektrische luchtontvochtiging. Veel ondernemers hebben inmiddels een nieuwe WKK besteld.”
Glastuinbouw Nederland vindt dit begrijpelijk en roept de achterban dan ook op – voor zover dit nog niet is gebeurd – om zich op de hogere ODE voor te bereiden en vergelijkbare maatregelen te nemen om de gevolgen van de ODE-heffing te voorkomen.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies