Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten

De komende tijd vindt voor veel bedrijven de teeltwisseling plaats. Tijdens de teeltwisseling voor substraatteelten wordt een aantal reinigingsacties uitgevoerd, om schoon met een nieuwe teelt te kunnen starten. In dit proces komen waterstromen vrij die gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en/of reinigingsmiddelen bevatten.

In het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten’ is de samenstelling van het water van onder andere het reinigen van teeltgoten, irrigatieleidingen en kasdek gemeten bij 16 bedrijven en is een inschatting gemaakt van de hoeveelheid water. Uit interviews met de telers blijkt dat er grote verschillen bestaan in de toegepaste reinigingsstrategieën en de uiteindelijke bestemming van het reinigingswater.

Tijdens het WaterEvent 2018 op donderdag 4 oktober kunt u een workshop bijwonen over de teeltwisseling en worden de mogelijkheden verkend om emissie van het reinigingswater te voorkomen, in het kader van (nagenoeg) emissieloos telen in 2027. Heeft u zich al aangemeld voor het WaterEvent?

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies