Voorlichting over inspecties arbeidsmarktfraude en arbeidsomstandigheden

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw krijgt veel vragen en opmerkingen over de controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zowel over de wet- en regelgeving waar op gecontroleerd wordt als ook over de impact die deze inspecties hebben. Reden om in samenwerking met LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland te zorgen voor meer voorlichting op dit vlak.

Dit heeft geresulteerd in twee informatieve podcasts die voor alle werkgevers in de land- en tuinbouw sector een must zijn om te beluisteren. De podcasts zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Arbeidsinspectie. De uitzendingen zijn ook terug te luisteren via de themapagina op de website van de Werkgeverslijn.
Ook wordt op deze pagina verdere achtergrondinformatie gegeven over de wet- en regelgeving waar de Arbeidsinspectie op controleert én geven medewerkers van de Werkgeverslijn tips hoe bedrijven zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op een controle.

Voor vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de Werkgeverslijn, telefoon: 088 – 888 66 88.

Glastuinbouw Nederland - © 2022