Voorlichtingsbijeenkomst Bedrijfsschool Teelt in Oostland

Bij MBO Lentiz in Bleiswijk gaat later dit jaar de Bedrijfsschool Teelt van start. In eerste instantie richten de initiatiefnemers, waaronder Glastuinbouw Nederland, zich op het samenstellen van een groep met huidige medewerkers van glastuinbouwbedrijven. De intentie is om de Bedrijfsschool Teelt later dit jaar óók toegankelijk te maken voor mensen die nu buiten het arbeidsproces staan.

Voor het streven om ook mensen die nu nog buiten het arbeidsproces staan aan te lateh sluiten, zijn al gemeentes en organisaties aangehaakt. Glastuinbouw Nederland werkt samen met deze partijen aan een voorstel.
Maar in eerste instantie ligt de focus op de werving van deelnemers bij glastuinbouwbedrijven. Omdat bij eerdere contacten met vertegenwoordigers van bedrijven meerdere vragen naar voren kwamen, heeft projectleider Peter van der Sar samen met MBO Lentiz een online voorlichtingsbijeenkomst ingepland. Die wordt gehouden op vrijdag 25 februari 2022 van 9:00 tot 9:30 uur. Neem voor aanmelding en meer informatie contact op met Peter van der Sar.

In de bijlage de brochure van de Bedrijfsopleiding Teelt.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2024