Vrijstelling Agrichem Asulam 2 voor gezaaide zomerbloemen en bloemzaadteelt

Op aanvraag van onder meer LTO Glaskracht Nederland, Plantum en KAVB heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden afgegeven ter bestrijding van onkruiden in diverse teelten.

Agrichem Asulam 2 wordt toegelaten voor gebruik in: 

  • de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie
  • de onbedekte teelt van gezaaide zomerbloemen en de bloemenzaadteelt
  • de onbedekte teelt van spinazie en de zaadteelt van spinazie 

Door het verlenen van deze vrijstelling is ook dit seizoen Agrichem Asulam 2 beschikbaar gekomen als onkruidbestrijdingsmiddel in de gezaaide zomerbloemen van onder meer: Nigella, Bupleurum, Amaranthus, Ammi Visnage, Dianthus barbatus, Delphinium (ridderspoor), Papaver, Kalabos en Eryngium. Met deze vrijstelling blijft het mogelijk om in Nederland voldoende hoog kwalitatief gezaaide zomerbloemen te produceren.

De vrijstelling van Agrichem Asulam 2 in de onbedekte teelt van gezaaide zomerbloemen en bloemenzaad geldt met ingang van 15 maart 2018 en vervalt op 10 juli 2018.

Er gelden strikte toepassingsvoorwaarden, zoals een maximaal aantal toepassingen en diverse driftreducerende maatregelen: zie voor een volledig overzicht de publicatie van het besluit in de Staatscourant onderaan dit bericht of raadpleeg de leverancier UPL Benelux.

LTO Glaskracht Nederland, Plantum en KAVB blijven zich inzetten om ten behoeve van het knelpunt onkruiden in gezaaide zomerbloemen en de bloemzaadteelt te komen tot een reguliere oplossing.

Glastuinbouw Nederland - © 2024