Vrijstelling Teppeki voor bedekte teelt komkommer, aubergine en courgette

Op verzoek van Glastuinbouw Nederland is door het Ministerie van LNV een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor Teppeki. Hiermee is het mogelijk om het knelpunt van bladluis te kunnen beheersen in het geïntegreerde gewasbeschermingssysteem van de bedekte niet-grondgebonden teelt van aubergine en de bedekte teelt van komkommer en courgette.

Deze vrijstelling is vandaag, woensdag 22 juli, gepubliceerd in de Staatscourant. De vrijstelling op grond van artikel ’38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen gaat in op 20 juli en vervalt op 16 november 2020. De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften van dit besluit worden nageleefd.
“Voor komkommertelers is het goed nieuws dat Teppeki nu tijdelijk beschikbaar is voor de beheersing van bladluis. Helaas is het nog wachten op de reguliere toelating. De landelijke commissie Komkommer en de CEMP Coördinator hebben veel inspanning verricht, met als resultaat dat het middel inzetbaar is”, aldus Corné Stouten, contactpersoon Plantgezondheid namens de landelijke commissie Komkommer van Glastuinbouw Nederland.

Biologisch evenwicht
Ook de auberginetelers zijn blij met deze vrijstelling. “Met het wegvallen van Plenum als correctiemiddel tegen luis hebben we er in de aubergineteelt dit jaar een grote uitdaging bij gekregen”, zegt Peter Boekestijn, contactpersoon gewasbescherming van de landelijke commissie Aubergine. “Gebleken is dat Teppeki een goede werking heeft op luis zonder groot effect op de biologische bestrijders, waardoor wij ons biologische systeem goed in evenwicht kunnen houden. De zoektocht naar extra oplossingen en een robuuster systeem is met deze noodtoelating nog zeker niet voorbij.”

Gewascoöperaties
De vrijstelling is tot stand gekomen dankzij inspanningen van Glastuinbouw Nederland. De aanvraag van de vrijstelling is mede mogelijk gemaakt door de gewascoöperaties Aubergine en Komkommer.
In de bijlage de vermelding van de vrijstelling van Teppeki in de Staatscourant.

Glastuinbouw Nederland - © 2023