Vrijstelling Teppeki voor bedekte teelt komkommer, aubergine en courgette

Op verzoek van Glastuinbouw Nederland is een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor Teppeki. Hiermee is het mogelijk om het knelpunt van bladluis, in het geïntegreerde gewasbeschermingssysteem van de bedekte teelt van courgette en de niet-grondgebonden teelt van komkommer en aubergine, te kunnen beheersen.

 

Deze vrijstelling is vandaag, dinsdag 10 maart, gepubliceerd in de Staatscourant. De vrijstelling op grond van artikel ’38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen gaat in op 15 maart 2020 en vervalt op 13 juli 2020. De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften van dit besluit worden nageleefd.
“Voor komkommertelers is het goed nieuws dat Teppeki nu beschikbaar is voor de beheersing van bladluis. Door de landelijke commissie Komkommer en de CEMP Coördinator is veel inspanning verricht, met als resultaat dat het middel inzetbaar is”, aldus Corné Stouten, contactpersoon Plantgezondheid namens de landelijke commissie Komkommer van Glastuinbouw Nederland.

Biologisch evenwicht
Ook de auberginetelers zijn blij met de vrijstelling. “Met het wegvallen van Plenum als correctiemiddel tegen luis hebben we er in de aubergineteelt dit jaar een grote uitdaging bij gekregen”, zegt Peter Boekestijn, contactpersoon gewasbescherming van de landelijke commissie Aubergine. “Vrijwel alle andere correctiemiddelen tegen luis hebben grote neveneffecten op de overige biologische bestrijders, waardoor bij een correctie een domino-effect wordt veroorzaakt in het biologisch evenwicht met andere plagen.”
Volgens Boekestijn geeft dit middel telers het vertrouwen dat er iets te corrigeren valt, zonder schade op biologische bestrijders, op het moment dat luis in zijn geheel uit de hand loopt. “Wel moet nog worden ondervonden of de toegestane dosering het gewenste effect heeft op de bestrijding van luis. De zoektocht naar extra oplossingen en een robuuster systeem is met deze noodtoelating nog zeker niet voorbij.”

Gewascoöperaties
De vrijstelling is tot stand gekomen dankzij inspanningen van Glastuinbouw Nederland en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van Glastuinbouw Nederland. De aanvraag van de vrijstelling is mede mogelijk gemaakt door de gewascoöperaties Aubergine en Komkommer. Klik hier voor de aankondiging in de Staatscourant. In onderstaande bijlage uitgebreide productinformatie van de producent van Teppeki.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies