Vrijstelling Tracer voor bedekte teelt bramen

In samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is een vrijstelling voor het middel Tracer met de werkzame stof spinosad aangevraagd om de suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) te bestrijden. Deze tijdelijke vrijstelling is afgegeven voor de onbedekte teelt van kers en druif en de bedekte teelt van braam.

Vanaf 1 augustus mag Tracer in de bedekte teelt van braam worden ingezet tegen de suzuki-fruitvlieg. De vrijstelling vervalt op 28 november 2020. Het mag alleen worden ingezet op glastuinbouwbedrijven met een nullozers verklaring. Hiermee wordt voorkomen dat het middel in het oppervlaktewater terecht kan komen.
De vrijstelling is slechts van toepassing indien het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van dit besluit wordt nageleefd. De volledige publicatie in de Staatscourant is te lezen in de bijlage.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2022