Vrijstellingsverzoek Verimark tegen bladluis in paprika afgewezen

Het vrijstellingsverzoek voor Verimark is afgewezen. Reden is dat de NVWA de noodsituatie met het knelpunt bladluis in paprika niet heeft erkend. Na een eerdere afwijzing afgelopen maand, is het vrijstellingsverzoek nu definitief afgewezen. Dit ondanks de inbreng van diverse deskundigen en statements in een procedure van hoor- en wederhoor.

De landelijke commissie paprika en de specialisten van Glastuinbouw Nederland vinden het besluit van de NVWA onbegrijpelijk. Op papier kunnen alternatieve middelen effectief lijken, terwijl deze in de praktijk veel minder blijken te werken. Zolang de NVWA van mening is dat elk verleend etiket ook in de praktijk effectief is, wordt er naar de mening van Glastuinbouw Nederland voorbij gegaan aan de praktijk, waarbij de Nederlandse telers worden benadeeld.

Weerbaar ecosysteem
De paprikatelers van de landelijke commissie zijn dan ook enorm teleurgesteld over het NVWA-besluit dat niet aansluit op de telerspraktijk. Uiteindelijk is het doel om paprika’s te telen binnen een robuust en weerbaar ecosysteem, volgens de principes van geïntegreerde teelt (IPM), nagenoeg zonder residu  en nagenoeg zonder emissie.
Een vrijstelling voor Verimark draagt daar aan bij en houdt het geïntegreerde-systeem langer in stand. Het is dan ook een extra teleurstelling als de NVWA de milieuvoordelen niet lijkt te zien. Glastuinbouw Nederland zal hier op blijven hameren in haar gespreken met het ministerie van LNV.

Jorrit Koeman

Glastuinbouw Nederland - © 2023