Waar is de vertrouwenspersoon glastuinbouw voor?

Medewerkers op glastuinbouwbedrijven kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met een melding over ongewenst gedrag of machtsmisbruik op de werkvloer. Denk daarbij aan ruzie, agressie of geweld en seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor een medewerker die hulp en advies nodig heeft.

Samen met de vertrouwenspersoon gaan medewerkers in gesprek over het probleem en wordt gezamenlijk gezocht naar een geschikte oplossing. De vertrouwenspersoon heeft een beroepsgeheim, net als een arts. Hij of zij vertelt het verhaal van de medewerkers dus aan niemand door.
Sommige bedrijven hebben een eigen vertrouwenspersoon. Is die er niet, of wil een medewerker liever ergens anders zijn of haar verhaal kwijt? Dan is er ook een externe vertrouwenspersoon. Per 1 januari 2023 is de externe vertrouwenspersoon voor de glastuinbouw ondergebracht bij Stigas. Voor medewerkers die geen Nederlands spreken, schakelt de externe vertrouwenspersoon een tolk in.

Voor meer informatie, kijk hier op de website van Stigas.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
De vertrouwenspersoon is een initiatief van sociale partners, waaronder Glastuinbouw Nederland, Plantum, LTO Nederland en de regionale LTO’s, en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom van veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendig arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2023