Waar kunnen werknemers in de glastuinbouw terecht met meldingen over ongewenst gedrag?

Werknemers in de glastuinbouw die te maken hebben met ongewenst gedrag kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon. Sommige bedrijven hebben een eigen vertrouwenspersoon. Is die er niet, of wil een medewerker liever ergens anders zijn of haar verhaal kwijt? Dan is er ook een externe vertrouwenspersoon.

Per 1 januari 2023 is de externe vertrouwenspersoon voor de glastuinbouw ondergebracht bij Stigas. Voor medewerkers die geen Nederlands spreken, schakelt de externe vertrouwenspersoon een tolk in.
De vertrouwenspersoon kan het volgende voor medewerkers betekenen:

  • De eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Dit kan telefonisch, maar ook op een veilige plaats buiten het bedrijf;
  • Nadenken over oplossingen in de informele sfeer;
  • Slachtoffers informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • Doorverwijzen naar een ander instantie, bijvoorbeeld een mediator;

De vertrouwenspersoon heeft een beroepsgeheim, net als een arts. Hij of zij vertelt het verhaal van de werknemer dus aan niemand door.

Voor meer informatie, kijk hier op de website van Stigas.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
De vertrouwenspersoon is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom van veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendig arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2023