Waarschuwingslabel verplicht bij verkoop giftige planten in Frankrijk

Giftige planten, die mogelijk een risico vormen voor de volksgezondheid bij verkoop aan de consument, moeten in Frankrijk vanaf 1 juli 2021 zijn voorzien van een extra waarschuwingslabel of een uiting in een andere vorm. Dat meldt Naktuinbouw.

Kweker niet verantwoordelijk voor plaatsen waarschuwing
De kweker beslist in overleg met zijn Franse klant of klamnten of hij de waarschuwing hier al op het etiket plaatst. Het is geen verplichting voor de Nederlandse kweker. De verantwoordelijkheid dat de plant bij de verkoop een waarschuwingslabel heeft, ligt altijd bij de eindverkoper in Frankrijk. Naktuinbouw controleert hier dan ook niet op.
Het is in Frankrijk verplicht consumenten in te lichten over eventuele gezondheidsrisico’s. Hoe de eindverkoper de consumenten vanaf 1 juli wijst op die gezondheidsrisico’s kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

  • Op het plantenlabel;
  • Met een etiket op de pot;
  • Via een poster bij het verkooppunt.

Welke planten?
Welke planten moeten in Frankrijk bij de verkoop een waarschuwingslabel hebben? Per risico bepaalt de Franse overheid welke planten een gezondheidsrisico dragen. Mogelijke risico’s van giftige planten zijn intoxicatie bij inname, allergie bij ademhaling door pollen of in geval van contact met de huid. Het verplicht plaatsen van een waarschuwingslabel geldt daarom onder andere voor de sierplanten Nerium oleander, Taxus baccata, Betula pendula, Carpinus betulus en Primula obconica.
Dit is een Frans initiatief. Het is vastgelegd in een nationale richtlijn van Frankrijk en dus geen EU wet- en regelgeving. Voor meer informatie verwijzen we u door naar uw afnemer in Frankrijk. Klik hier voor het bericht op de website van Naktuinbouw.

 

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2021