Warmtecoöperatie Kralingerpolder breidt uit voor transitie naar duurzame warmte

Met het toetreden van vijftien bedrijven is de Warmtecoöperatie Kralingerpolder recent uitgebreid tot ca. 160 ha glasoppervlak. De nieuwe toetreders komen uit het naastgelegen gebied Westerlee. Gerrie Overgaag van Kwekerij Overgaag treedt nu ook formeel toe tot het bestuur van Warmtecoöperatie Kralingerpolder.

De reden voor de intensieve samenwerking tussen de bedrijven in de gebieden Kralingerpolder en Westerlee is het zetten van stappen voor de energietransitie, het ontwikkelen van projecten voor duurzame warmte. Beide gebieden hebben een ondergrond die onvoldoende geschikt is voor aardwarmte. Daarom wordt er samengewerkt met  partijen in de omgeving die duurzame warmtebronnen gaan ontwikkelen.

Nieuwe projecten in voorbereiding
Momenteel zijn er drie nieuwe geothermieprojecten in voorbereiding. Er wordt een restwarmteleiding vanuit Rotterdam naar den Haag voorbereid die de komende jaren moet worden aangelegd. De visie van de warmtecoöperatie is dat door de bundeling een steviger positie wordt verkregen. Dit biedt betere kansen voor de ambitie van het cluster: het beschikbaar krijgen van duurzame warmte tegen een concurrerende prijs.
Naast het nieuwe bestuurslid Gerrie Overgaag, bestaat het bestuur van de warmtecoöperatie uit: voorzitter Jacco Besuijen, Patrick Dekker, Willem van der Voort, Mirjam Boekestijn en Marcel van den Berg. 

Hans van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2021