Warmtecoöperaties Noordpolder en Wilgenlei opgericht

Met de ondertekening van de oprichtingsakten door het bestuur en de notaris zijn vandaag de warmtecoöperaties Noordpolder (Berkel en Rodenrijs) en Wilgenlei (Bleiswijk) formeel opgericht. In beide glastuinbouwgebieden zijn ondernemers enthousiast om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om hun bedrijven voor een deel van de warmtevoorziening aan te sluiten op een toekomstige warmtenet.

Noordpolder
Het gebied Noordpolder in Berkel en Rodenrijs ligt in het verlengde van de bestaande RoCa-leiding. De capaciteit van die leiding kan mogelijk ook worden gebruikt voor de aanvoer van havenwarmte naar een lokaal warmtenet. Vanuit de warmtecoöperatie wordt inmiddels de vraag geïnventariseerd en zijn de eerste gesprekken met de beheerder van de leiding gevoerd.

Wilgenlei
De Wilgenlei ligt als het ware ingeklemd tussen de Roca-leiding en de nog aan te leggen ‘Leiding over Oost’ aan de westzijde van de Rotte. Ook vanuit deze warmtecoöperatie lopen inmiddels de gesprekken met partijen die warmte kunnen leveren. In alle gesprekken maken de besturen van de warmtecoöperatie duidelijk dat ze kansen zien voor warmte mits daarbij de CO2-voorziening nadrukkelijk veel meer bedrijfszeker wordt dan de afgelopen jaren het geval was.

De behoefte van beide gebieden aan warmte en CO2 past goed bij de ambitie van de Rotterdamse haven, zoals recent werd gepresenteerd door het Havenbedrijf Rotterdam. Een alliantie van havenbedrijven heeft afgesproken om havenwarmte beschikbaar te stellen aan de bebouwde omgeving en de glastuinbouw én om CO2 af te vangen. Tevens is twee weken geleden de Warmte-alliantie Zuid-Holland gevormd waarin afspraken zijn gemaakt voor ontwikkeling van de benodigde warmte-infrastructuur in Zuid-Holland.

Ontwikkelingen Zuidplaspolder
Beide warmtecoöperaties hebben contact met en volgen de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder. Daar vordert de warmtecoöperatie met de uitwerking en berekeningen van de businesscase. Met de nodige aanpassingen kan die de komende tijd als voorbeeld dienen voor de businesscase in de beide nieuwe warmtecoöperaties.

Bij de warmtecoöperatie Wilgenlei is inmiddels ruim 50 ha glas aangesloten. Bij de coöperatie Noordpolder is dat 130 ha. LTO Glaskracht Nederland ondersteunt het proces en de werkzaamheden in beide gebieden. Hetzelfde gebeurt inmiddels in andere gebieden waar ondernemers kansen zien voor alternatieven voor fossiele brandstoffen en in de uitwerking zelf het voortouw nemen.

Vacature: Netwerkcoördinator (1,0 fte)

Streef je ernaar om zaken in samenhang te regelen en te komen tot een evenwicht in je netwerk? Raak jij geïnspireerd door onze visie en missie Verantwoorde Glastuinbouw en kun jij anderen ermee inspireren? Ben je daarnaast enthousiast, nauwkeurig en…

Glastuinbouw Nederland - © 2023