Wat doet beregenen op de werkzaamheid van BT producten?

Met het wegvallen van diverse toelatingen van chemische gewasbeschermingsmiddelen, of de beperking van de inzet van deze middelen, worden de komende jaren meer problemen verwacht met de bestrijding van rupsen in de teelt van chrysanten.

Momenteel wordt de bestrijding van rupsen chemisch of met biologische bacterie preparaten (BT’s) uitgevoerd. Rupsenbestrijding met BT’s is een goede geïntegreerde oplossing om rupsen te bestrijden in een biologische strategie. De rups moet echter wel voldoende BT’s binnenkrijgen voordat een bestrijdend effect zichtbaar is. Daarom is de verdeling van de Bt kristallen op het blad is erg belangrijk voor een optimale bestrijding.

Relevante vragen
Uit onderzoek en ervaringen uit de praktijk is gebleken dat dat het beregenen van een gewas ervoor kan zorgen dat de BT-kristallen zich concentreren langs de rand van het blad of er zelfs vanaf regent. Dit heeft een negatief effect op de rupsenbestrijding. Er ontstonden daarom twee onderzoeksvragen:

  • Is het echt zo dat met beregenen alles eraf spoelt en de werking daardoor sterk verstoord wordt?
  • Kan daar wat aan gedaan worden middels het toevoegen van een hechter?

Optimalisatie door middel van hechters
Een mogelijke oplossing is het toevoegen van een hechter. Dit wordt ook in de akkerbouw gebruikt om te voorkomen dat actieve stoffen van het blad regenen. Met behulp van fluor kan eenvoudig worden bepaald of de hechter ook effect heeft na een gietbeurt.
Van Iperen heeft deze vragen onderzocht door gebruik te maken van verschillende hechters. Daarnaast is onderzocht of het gebruik van hechters ook daadwerkelijk bedraagt aan een betere bestrijding van rups in Chrysant. Dit leverde interessante resultaten op.’

Het onderzoek is uitgevoerd door van Iperen. Neem voor meer informatie contact op met Van Iperen of Aron Boerefijn.

Glastuinbouw Nederland - © 2024