Wat zijn de mogelijkheden van aardwarmte op uw locatie?

Aardwarmte, u heeft er vast wel eens van gehoord. Het fenomeen waarbij op ongeveer drie kilometer diepte warm water wordt opgepompt om kassen te verwarmen. Tot dusver zijn er in Nederland vijftien aardwarmteprojecten gerealiseerd, maar weet u wat de mogelijkheden zijn op uw locatie?

Door de vele olie- en gasboringen in Nederland zijn we veel te weten gekomen over de diepe ondergrond van Nederland. TNO heeft deze informatie verzameld en vertaald in potentiekaarten voor onder andere aardwarmte. Een gebied heeft potentie wanneer op de juiste diepte een zandsteenlaag aanwezig is. Voor een gemiddeld project moet deze laag dikker zijn dan 10 meter, water bevatten van meer dan 40ºC en een goede doorlaatbaarheid hebben.

Naast de ondergrond speelt wetgeving een belangrijke rol bij het bepalen van de potentie van een gebied. Zo worden in Natura2000 gebieden of als er olie- en gasboringen plaatsvinden vaak geen vergunningen verleend. Daarnaast is het niet mogelijk om een vergunning aan te vragen in een gebied waar al een andere vergunning van kracht is.

Al deze informatie is momenteel al bekend, maar is erg verspreid. In opdracht van LTO Glaskracht Nederland is deze informatie door Alexander Formsma, stagiair van de ZLTO, gebundeld en verwerkt in een online QuickScan. Met behulp van deze QuickScan kunt u zien wat de potentie van de ondergrond van uw gebied is en of er qua wetgeving belemmeringen zijn. Let op: De uitkomst van de scan geeft de potentie weer van een gebied en is dus niet doorslaggevend; geologisch onderzoek is altijd nodig. Het kan enkele minuten duren voordat de kaart is geladen.

Bekijk hier de gebruikershandleiding van de QuickScan. Lees hier meer over aardwarmte.

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies