Water in de zomer

De eerste warme zomerdagen hebben we al weer gehad. Op een aantal plaatsen in ons land is het grondwaterpeil nog niet geheel hersteld van de droge, warme zomer van 2018 en de eerste onttrekkingsverboden zijn al weer een feit. We nemen aan dat de afgelopen zomer qua extreme droogte en warmte een uitzondering was. De klimaatverandering is echter wel iets wat van invloed zal zijn de komende jaren op de glastuin-bouw.

Beschikbaarheid goed gietwater
Er zal op jaarbasis voldoende regen vallen, maar de buien zullen korter en heftiger zijn en meer lokaal vallen. Van te voren is soms lastig in te schatten waar de piek van de bui precies valt. Een extreme regenwaterbui kan leiden tot lokaal overlast. De buien zijn zo hard dat opvang lastig kan zijn. De gietwatervoorziening staat onder druk, mede ook door het brijnbeleid. Als Glastuinbouw Nederland zijn we, mede door het deelnemen in diverse projecten, druk bezig om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende water beschikbaar is voor de glastuinbouw.

Emissieloze kas
Uiteraard is het ondanks de klimaatverandering ook van belang om te komen tot een emissieloze kas. Er zijn perioden en situaties in het jaar dat het lastiger is om de emissieloze kas te bereiken. De zomer is zo’n voorbeeld, zeker wanneer er weinig neerslag valt. Lekkages vanuit de kas zijn er regelmatig de oorzaak van dat de waterkwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater stagneert. Het is goed hier structureel aandacht aan te schenken en regelmatig de EC in de onderbemalingsput en/of op verschillende plekken rondom de kas te meten, om tijdig lekkages in beeld te krijgen. Een ander punt zijn de onverwachte situaties tijdens de teeltwisseling en/of tijdens onvoorziene omstandigheden. Op die momenten kan in een aantal gevallen ook nog een slag geslagen worden naar het voorkomen van lozingen en/of het optimaliseren van hergebruik.

Telen met toelating van meer natrium
Daarnaast proberen we ook de teelt zodanig te optimaliseren dat ook met minder water goed geteeld kan worden. In de zomer loopt het natriumgehalte in het drainwater vaak zodanig op, dat het drainwater moet worden geloosd. Toch is het in veel gevallen mogelijk om het natrium op een veilige manier hoger te laten oplopen dan dat de huidige natrium adviesgrenzen aangeven. Om te beginnen zijn de natriumgrenzen (vastgesteld in de 90er jaren) wel heel veilig gekozen. Daarnaast wordt tegenwoordig een hogere druppel-EC waarde aangehouden, waardoor er meer ruimte voor natrium in de voeding is. En tenslotte blijken gewassen bij goed gebalanceerde voeding meer aan te kunnen dan verwacht. Door te telen met toelating van meer natrium in het drainwater, kunt u weer een stap zetten in het bereiken van de nagenoege nullozing.

Programma en aanmelden Waterdag
Wilt u meer weten over bovengenoemde onderwerpen? Kom dan 25 juni naar de Waterdag in het World Horti Center in Naaldwijk (WHC). Deze middag wordt georganiseerd door Glastuinbouw Nederland, Demokwekerij Westland en het World Horti Center. Kijkt u hier voor het programma en om u aan te melden.

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies