WaterEvent 2019: Aan belang van schoon water is niet te ontkomen

De 10e editie van het WaterEvent was nog geen uur oud of het gemeenschappelijke draagvlak was al geformuleerd: klimaatverandering is een gegeven, duurzaamheid onontkoombaar, emissieloos een opdracht en actie van de telers vereist. De volle zaal en het uitgebreide en veelzijdige programma onderstreepten het belang van het onderwerp en de betrokkenheid van de glastuinbouwsector bij het dossier water.

Voordat de vele aanwezigen een georganiseerde rondgang maakten langs de diverse posterpresentaties van onderzoeksprojecten en aansluitend een keuze maakten uit het brede aanbod van actuele workshops, werd het kader van het waterdossier geschetst door een viertal sprekers.
Namens medeorganisator Wageningen University & Research benadrukte teamleider Caroline van der Salm het belang van meer bewustwording. “Door de klimaatverandering is de beschikbaarheid van water een actueel thema. Sowieso is inzicht in de waterkringloop onontbeerlijk op weg naar een emissieloze teelt.” Namens de gemeente Lansingerland sloot wethouder Albert Abee zich daarbij aan. “Duurzaamheid en milieu zijn thema’s die er toe doen. De glastuinbouw zet grote stappen op dat gebied. Het is de opdracht aan de hele sector om met elkaar de ambassadeursfunctie op te pakken en dat ook op informele bijeenkomsten te benadrukken.”

Stappen zetten
Het WaterEvent wordt jaarlijks mede georganiseerd door Glastuinbouw Nederland. Dat stelde voorzitter Sjaak van der Tak in de gelegenheid om de zaal bij te praten over de stand van zaken op gebied van water, maar ook de dossiers plantgezondheid en energie. Zijn boodschap was helder: “Als ondernemer zet je stappen terug als je de samenleving niet goed waardeert. Kennis delen en stappen zetten, daar draait het om.” Hij toonde zich tevreden over de manier waarop waterschappen en ondernemers de laatste jaren diverse watervraagstukken hebben opgepakt en aangepakt. Als voorbeelden van die pragmatische aanpak noemde Van der Tak: AZWI Westland, een collectieve waterzuivering die nu weer versneld wordt opgepakt, de collectieve zuivering in de Bommelerwaard en de gebiedsgerichte aanpak die in diverse delen van het land wordt uitgerold.

Middelenpakket
Als woordvoerder van Glastuinbouw Waterproof stipte Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving bij Glastuinbouw Nederland, de doelstellingen aan van het belangrijke onderzoeksprogramma dat tien jaar gelden is gestart. Ook hij noemde duurzaamheid in relatie tot water, maar koppelde dat nadrukkelijk aan plantgezondheid, vanwege het essentiële behoud van het middelenpakket. Als recente successen van het programma passeerden de zuiveringstechnieken en de stappen richting emissieloos telen de revue. Essentieel is naar zijn mening de samenwerking met het vakonderwijs. Dat heeft in het recente verkleden geresulteerd in de WaterBewustScan en momenteel loopt er een nieuw afstudeerproject in het Westland op gebied van gietwater.
Verslagen van diverse workshops over onderzoeksprojecten, die onderdeel waren van het WaterEvent, worden de komende dagen gepubliceerd op de website van Glastuinbouw Waterproof. Dat geldt ook voor de presentatie en  korte filmpjes waarin telers en leveranciers oplossingen voor diverse waterproblemen toelichtten.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2022