WaterEvent 2021: uitdagingen in de substraatteelt

Op het gebied van water zijn er voor de substraatteelt de komende jaren nog genoeg uitdagingen. De gietwatervoorziening staat onder druk en ook de waterkwaliteit om de kas is nog niet op orde. Gelukkig zijn er ook genoeg hoopvolle ontwikkelingen, zo bleek tijdens het WaterEvent 2021. Zo leert de sector steeds meer over de beheersing van de waterkwaliteit in de kas.

Met ongeveer honderd bezoekers, waaronder veel telers, was het fijn om samen de ontwikkelingen te bespreken op het Water Event 2021. Margreet Schoenmakers van Glastuinbouw Nederland en Jim van Ruijven van Wageningen UW Glastuinbouw namen de deelnemers mee in de uitdagingen voor de substraatteelt. Onder meer binnen het innovatieprogramma van Stichting Kennis in je Kas wordt gewerkt aan oplossingen voor knelpunten en nieuwe ontwikkelingen voor teeltoptimalisatie.

Waterkwaliteit om de kas
Het jaar 2027, waarin het lozen van stikstof en fosfaat niet meer is toegestaan, komt snel dichterbij. Vanaf dat moment mogen glastuinbouwbedrijven nagenoeg geen afvalwater met stikstof en fosfaat meer lozen. De waterkwaliteit verbetert, maar helaas merken we ook dat deze verbetering stagneert. Overheid en sector moeten gezamenlijk oplopen om de waterkwaliteit te verbeteren. Aandacht voor handhaving en aandacht voor lekkages zijn hierbij cruciaal. 

Waterkwaliteit in de kas
De beheersing van de juiste waterkwaliteit in de kas is een item dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Hiermee kunnen we niet alleen emissies voorkomen, maar kunnen we ook toewerken naar een weerbaardere teelt. Gietwater wordt langdurig hergebruikt, maar wat betekent dit voor de biologische waterkwaliteit? Afgelopen jaren zijn er veelbelovende resultaten behaald met het mobiel meten van de waterkwaliteit en met het ionspecifiek meten. Daarnaast is veel inzicht verkregen over microbieel gezond water. Onderzoeken naar deze ontwikkelingen zullen de komende jaren worden voortgezet.

Beschikbaarheid goed gietwater
Goed gietwater is essentieel voor een tuinbouwbedrijf. Onder andere de optimalisatie van het hergebruik van drainwater heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse Glastuinbouw efficiënt omgaat met water. Het gebruik van grondwater staat onder druk. Binnen het onderzoeksprogramma wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van alternatieven, zoals de waterbank en het gebruik van opgewerkt effluentwater.  

Circulaire economie
De maatschappij vraagt steeds meer om een circulaire economie. Er zijn tal van ontwikkelingen gaande op de uitgaande stromen van plantmateriaal en substraten. Maar ook aan de ingaande kant liggen volop kansen voor gebruik van circulaire bronnen van water en meststoffen.

Klik hier voor de beschikbare presentaties van het WaterEvent 2021.

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2024