Webinar Arbeid: strategisch personeelsbeleid en modern werkgeverschap

In de glastuinbouw zijn dagelijks ruim 80.000 medewerkers actief, in piekperioden zelfs 113.000. Het werk van al deze werknemers doet ertoe. Samen staan zij iedere dag voor nieuwe uitdagingen. Ontwikkelingen die elkaar bovendien steeds sneller opvolgen. Om hierop in te kunnen spelen, moet een bedrijf constant in beweging blijven. Het stelt eisen aan de mensen én aan het werkgeverschap van de ondernemer.

Met strategisch personeelsbeleid bereid je je voor op de toekomst. Een toekomst waar je als moderne, aantrekkelijke en inclusieve werkgever in een krappe arbeidsmarkt medewerkers kunt binden en boeien. Daarover gaat het webinar Arbeid dat Glastuinbouw Nederland op woensdag 19 januari organiseert.Maar hoe doe je dat eigenlijk binden en boeien? Hoe kan een ondernemer ervoor zorgen dat zijn of haar personeelsbestand capabel en gemotiveerd is en inspraak heeft? Dienen zich ontwikkelingen aan die van invloed zijn op het personeelsbeleid? Hoe biedt een werkgever uitdagend en zinvol werk? Hoe kunnen medewerkers zich continu blijven ontwikkelen, zodat ze niet alleen nu maar ook in de toekomst duurzaam inzetbaar zijn? 

Inventarisatie personeelsbeleid
Samen met de Universiteit van Tilburg deed Glastuinbouw Nederland een inventarisatie van modern personeelsbeleid in glastuinbouwbedrijven. De opbrengst van deze inventarisatie is een visie op hoe personeelsbeleid anno nu eruit zou moeten zien. Waar zit ruimte voor verbetering, nu en in de toekomst? En ook: Hoe doen andere werkgevers het en wat kunnen we van elkaar leren? 
De inventarisatie werd uitgevoerd door Wouter van Koppen, derdejaarsstudent van de bachelor Personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Hij is woonachtig in Den Hoorn en werkt in zijn vrije tijd in de glastuinbouw. Op woensdag 19 januari 2022, van 14.30 tot 15.30 uur, deelt Wouter zijn bevindingen in dit webinar. Daarna volgt, onder begeleiding van Kasgroeit, een gesprek over de vertaling hiervan naar de werkgeverspraktijk.

Aanmelden webinar
Dit webinar is alleen te bezoeken door leden van Glastuinbouw Nederland. Aanmelden is verplicht en kan tot 19 januari 12.00 uur via het aanmeldformulier.
Voor het volgen van het webinar is alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar ontvangen de deelnemers per e-mail nadere instructie en een link waarmee het webinar te volgen is. Zorg ervoor dat tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure is uitgevoerd.

 

 

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2022