Webinar Herzieningstraject GlobalG.A.P. versie 6

Leden van GroentenFruit Huis en LTO Nederland, inclusief leden van onder andere Glastuinbouw Nederland, worden uitgenodigd voor gratis deelname aan het online webinar Herziening GlobalG.A.P. versie 6. Het webinar wordt gehouden op vrijdag 29 mei van 14:30-16:00 uur, aanmelden is verplicht.

Tijdens dit webinar, georganiseerd door LTO Nederland en GroentenFruit Huis, worden telers bijgepraat over het herzieningstraject naar versie 6 van het certificeringsschema GlobalG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA). De online sessie wordt opgebouwd aan de hand van de volgende punten:

  • Algemene toelichting herzieningstraject, planning en belangrijke momenten, toelichting door Daan van Empel (GroentenFruit Huis/ NTWG);
  • Inhoudelijke aandachtspunten schema GlobalG.A.P en herzieningspunten, toelichting door Paul Bol, voorzitter Werkgroep herziening/ NTWG;
  • Werkwijze voor de inbreng vanuit Nederland bij de formele consultatie door de  GlobalG.A.P. organisatie, toelichting door Anneke van Dijk (LTO NL/ NTWG)

Tijdens het webinar worden niet alle criteria uit het certificeringsschema inhoudelijk behandeld, maar op basis van de eerdere concepten en de eerste gepubliceerde versie worden de aandachtspunten benoemd.

Gezamenlijke werkgroep
Eind 2019 zijn LTO Nederland en GroentenFruit Huis ten behoeve van het GlobalG.A.P. herzieningstraject een gezamenlijke werkgroep gestart, met afvaardiging vanuit de diverse plantaardige sectoren en in afstemming met de Nationaal Technische Werkgroep GlobalG.A.P. Nederland. Deze werkgroep volgt het herzieningstraject op de voet, coördineert inbreng en aandachtspunten vanuit de Nederlandse sector.

Praktische informatie
Wanneer: Vrijdagmiddag 29 mei 2020, 14:30-16:00 uur; Vorm: Online webinar via ZOOM. Inloggegevens worden gestuurd na aanmelding, minimaal één dag voor het webinar. Aanmelden is verplicht via de website van GroentenFruit Huis.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Puck Grader (GroentenFruit Huis).

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2021