Webinar over verwachte wetgeving rond duurzame bedrijfsvoering in de sierteelt

Doet u als sierteler zaken in internationale ketens of hebt u veel afnemers in de retail? Dan krijgt u op termijn te maken met striktere eisen op het vlak van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit Brussel is wetgeving op komst die retailers verplicht bij u na te gaan hoe u invulling geeft aan een duurzame bedrijfsvoering.

In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is zulke wetgeving al van kracht. Bedrijven in Nederland krijgen er binnen enkele jaren mee te maken. Op donderdag 2 december 2021 vindt hierover een informatief webinar plaats, speciaal bedoeld voor kwekers en handelaren in de sierteeltsector.
Het webinar wordt georganiseerd door Royal FloraHolland, de Vereniging Groothandelaren in Bloemisterijproducten, Tuinbranche Nederland en Glastuinbouw Nederland. Tijdens deze online informatiesessie zal het ministerie van Buitenlandse zaken toelichten wat ondernemers in de sierteelt op korte en middellange termijn te wachten staat op het gebied van nationale en internationale duurzaamheidswetgeving.

Due diligence
Belangrijk onderdeel van duurzame verantwoorde bedrijfsvoering is due diligence, wat in het Nederlands ‘gepaste zorgvuldigheid’ betekent. Hierbij draait het erom dat je als sector en als bedrijf inzichtelijk maakt wat de risico’s voor mens en milieu zijn binnen jouw keten en welke acties je onderneemt om die risico’s te verkleinen of weg te nemen.
Tijdens het webinar komen ook enkele kwekers en groothandelaren aan het woord die in de praktijk al bezig zijn met een duurzame verantwoorde bedrijfsvoering en due diligence. Tevens zullen enkele monitoringstools besproken worden, instrumenten waarmee ondernemers kunnen bijhouden in hoeverre zij vooruitgang boeken qua maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wetgeving
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kennen op het gebied van internationaal verantwoord ondernemen al wetgeving. Met name grotere bedrijven moeten daar aan de overheid verantwoording afleggen over hun ‘duurzame verantwoorde bedrijfsvoering’ en kunnen aantonen wat zij doen om negatieve impact op mens en milieu binnen hun keten te verkleinen. Zij kunnen ook sancties verwachten als ze niet aan deze wetgeving voldoen. Verwacht wordt dat zulke wetgeving over enkele jaren ook gaat gelden voor kleinere en middelgrote sierteelt(handels)bedrijven in Nederland.
Weten wat de verwachte wetgeving voor u betekent? Geef u dan op voor het webinar.

Wie, wat, waar
Webinar Verwachte wetgeving rond duurzame bedrijfsvoering in de sierteelt.
Wat: Online event in samenwerking met IMVO Sierteelt, FSI en het ministerie van Buitenlandse Zaken;
Voor wie: Telers, groothandelaren en retailers actief in de internationale sierteeltketen;
Wanneer: Donderdag 2 december van 15:00-17:00 uur
Aanmelden: klik op deze link
Programma: klik hier voor meer informatie. 

Quincy von Bannisseht

Glastuinbouw Nederland - © 2024