Werkbezoek Adri Bom aan Brabant: ‘Gewasbescherming knelpunt in opkweek’

Voorzitter Adri Bom-Lemstra legt deze weken werkbezoeken af aan diverse regio’s van Glastuinbouw Nederland. De uitgebreide regiotour volgt na de zomer, maar nu al bezoekt zij ondernemers verspreid over het land. Na Drenthe vorige week, was de beurt nu aan Noord-Brabant. Daar werd, samen met bestuurslid Jean Aerts en regiocoördinator Wendy Klijn, onder andere een bezoek gebracht aan plantenkwekerij Brabant Plant.

De nieuwe voorzitter hecht niet alleen veel waarde aan het bezoeken van leden in de diverse regio’s – Zuid-Holland is vanwege haar vorige functie bij de provincie immers al bekend terrein – maar Adri Bom-Lemstra wil ook graag de diversiteit aan glastuinbouwbedrijven ervaren. Vandaar de keuze voor een bezoek aan Brabant Plant in Haarsteeg, toeleverancier van uitgangsmateriaal voor de professionele tuinbouw. In het gesprek met Adri en Jean vroeg ondernemer Tiny van den Berk vooral aandacht voor de dossiers gewasbescherming/plantgezondheid, stikstof en hygiëne.

Weerbare planten
Brabant Plant is een familiebedrijf met een oppervlakte van 12 ha. De plantenkwekerij ligt geïsoleerd van andere kwekerijen en met het oog op plantgezondheid is dat een voordeel, meent Tiny van den Berk. “Kijkend naar de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen hebben opkwekers nog totaal geen extra ruimte gekregen ten opzichte van reguliere kwekers. Dat is best een frustratie, niet alleen voor de opkweekbedrijven, maar feitelijk voor de hele keten. Het helpt namelijk om middels gezonde, weerbare planten een goede start te maken van het traject door de keten. Hier moet Glastuinbouw Nederland absoluut voor blijven knokken”, zo geeft hij de voorzitter mee.
Essentieel punt van aandacht voor Brabant Plant is ook hygiëne. “Wij hanteren een strikt hygiëneprotocol in ons bedrijf. Medewerkers volgen bijeenkomsten en waar nodig vragen we gericht advies aan Plantum. Die focus op hygiëne moet door de hele keten worden doorgevoerd om ziekten en plagen zoveel mogelijk buiten de deur te kunnen houden. Dat is momenteel nog ons belangrijkste ‘gereedschap’ daarin. Het duurt nog wel een aantal jaren voordat we breed kunnen beschikken over weerbare en resistente planten.”

Knelpunt stikstof
Brabant Plant werkt veel samen met HAS Hogeschool en heeft de cursus Het Nieuwe Telen gevolgd. Het bedrijf beschikt over een eigen waterzuiveringsinstallatie op basis van hoge en lage druk UV. Al deze praktische bedrijfsfacetten kwamen aan bod tijdens het bezoek van Adri Bom-Lemstra aan het opkweekbedrijf, dat in 2018 het bedrijf van de buurman kocht. Ambitie was om in 2020 operationeel te zijn in de daar nieuw te bouwen kas. “Archeologische waarden in de bodem en knelpunt stikstof zorgden echter voor vertraging. Dit voorjaar is alsnog de benodigde Natuurbeschermingswetvergunning verleend, maar nieuwe problemen kondigden zich aan. De beschikbaarheid van bouwmaterialen is momenteel beperkt en dat zorgt voor hogere bouwkosten. Niet alle kosten kunnen worden doorberekend in de plantenteelt. De afschrijvingsperiode wordt daardoor langer.”

Kennismaking
Aansluitend brachten Adri Bom-Lemstra en Jean Aerts een kennismakingsbezoek aan bestuurslid Kees van Rooij. Zijn tomaten- en paprikabedrijven zijn gevestigd in de Brabantse gemeente Heusden. Dit bezoek is onderdeel van de ronde die de nieuwe voorzitter parallel maakt langs de diverse bestuursleden van Glastuinbouw Nederland. Dit gesprek had derhalve meer een bestuurlijke, dan een praktijkgerichte insteek.

Roger Abbenhuijs

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024