Werkbezoek Rik Grashoff aan glastuinbouw: ambities waarmaken met intensievere samenwerking overheid

Tweede Kamer-lid Rik Grashoff (GroenLinks) bracht eind vorige week op uitnodiging van LTO Nederland en LTO Glaskracht een werkbezoek aan tomatenbedrijf De Kabel in De Lier. Daarbij kwam de schade door en de problemen met de bestrijding van de tomatengalmijt uitvoerig ter sprake. Ook de LTO-ambitie Plantgezondheid 2030, die aanstuurt op een emissie- en residuvrije teelt, werd toegelicht.

De ambities van LTO Glaskracht op het gebied van het gewasbeschermingsbeleid zijn goed. Maar het zou goed zijn om deze voornemens te koppelen aan regelgeving, vindt Kamerlid Rik Grashoff. 

De intenties van de LTO-ambitie zijn goed, reageert het Kamerlid. 'Dit zijn dingen waar we echt naar toe moeten. We zijn het eens over de richting, maar niet altijd over de route er naar toe. Hij constateert dat de ambities die de sector formuleert niet altijd gehaald worden, of dat het niet lukt om ze op tijd te halen. Daar kan volgens Grashoff de overheid hulp bieden.

Gelijk speelveld
'Laat de overheid piketpalen zetten en grenzen stellen. Dat zorgt voor een gelijk speelveld en voorkomt dat de hekkensluiters het tempo bepalen.' Hij adviseert de sector om die mogelijkheid 'met twee handen aan te pakken'.

De ervaring is nu volgens Grashoff nogal eens dat, waar politiek en bedrijfsleven eerst afspreken om nog maar geen verplichtende regels te stellen, later alsnog ingrijpen nodig is. Dat leidt er vaak toe dat de ondernemers op heel korte termijn aan nieuwe regels moeten voldoen.

'Door eerder regels te stellen, heeft de sector meer gelegenheid om er op te anticiperen.' Het Kamerlid stelt vast dat het begrip daarvoor in de land- en tuinbouw nogal eens ontbreekt. 'Dat is jammer, want men wil wel de goede kant op.'

LTO Glaskracht voorzitter Nico van Ruiten is blij met de overwegend positieve woorden van Rik Grashoff. ‘Dit toont aan dat we goed bezig zijn. Juist op dit moment is intensieve en constructieve samenwerking met de overheid noodzakelijk. De sector zit bijvoorbeeld te springen om groene middelen maar de toelating daarvan duurt nu nog veel te lang. Ook zijn soms vrijstellingen van middelen nodig om de biologie te beschermen en die worden niet afgegeven. Door dit soort politieke werkbezoeken krijgen alle betrokkenen een beter beeld van wat er speelt’.

Lof voor voedingstuinbouw
Grashoff uit zich na zijn werkbezoek bij Richard Hartensveld van tomatenkwekerij de Kabel heel positief over de biologische bestrijdingsmethoden en de geïntegreerde gewasbescherming die in de glastuinbouw zijn ontwikkeld, met name in de voedingstuinbouw. ‘Deze kennis kan wellicht goed van pas komen in de sierteelt.'

Glastuinbouw Nederland - © 2023