Werkbezoek VVD Europarlementariër Jan Huitema aan de glastuinbouw

Passen de toelatingskaders nog voor de systeemaanpak in IPM? Dinsdag 7 mei bezocht VVD parlementariër Jan Huitema komkommerkwekerij Hortus in Futuro van Paul van Lipzig in tuinbouwgebied Siberië. Dit in het kader van zijn herverkiezing op 23 mei bezocht hij regio Venlo.

Wegval correctiemiddel
In de glastuinbouw valt een belangrijk integreerbaar correctiemiddel in het IPM systeem van diverse teelten op zeer korte termijn weg. Zonder een integreerbaar middel als Plenum of Tafari kan bij een grote luisaantasting alleen nog een breed werkend insecticide worden ingezet. Dit gaat echter ten koste van de systeemaanpak in de kas met biologische bestrijders die andere plagen bestrijden.
Aanleiding voor dit onderwerp tijdens het werkbezoek zijn de antwoorden door LNV minister Carola Schouten op Tweede Kamervragen over de wegval van pymetrozine, de werkzame stof van de middelen Plenum en Tafari. Uit de antwoorden blijkt dat de stof, mede gelet op gevaren die zeker niet gelden voor de toepassingen in de glastuinbouw (grondwatermetabolieten), in de EU vervalt. Dat potentiele gevaar is immers niet aan de orde in een gesloten teeltsysteem. 

In het gesprek was dat de kern van het pleidooi van de ondernemers Paul van Lipzig en Erik Gubbels. Het heeft twintig tot dertig jaar geduurd om IPM systemen in de paprika en komkommerteelt op te bouwen. Uit een dergelijk systeem kun je niet zomaar een bouwsteen halen. Luizen (en soms wantsen) kunnen plotseling de kop op steken en voor forse schade zorgen. Dan heb je een goed en integreerbaar correctiemiddel nodig zoals Plenum en dat middel vervalt juist. Als ondernemer wil je een correctiemogelijkheid achter de hand hebben om het ecosysteem in de kas in stand te houden en je product marktwaardig te kunnen leveren.

Pleidooi ondernemers Paul van Lipzig en Erik Gubbels
Vanuit belangenbehartigingsoogpunt is het zorgwekkend dat we in hoog tempo integreerbare middelen uit het pakket verliezen. Integreerbare middelen zijn nodig om gericht een correctie uit te kunnen voeren en passen ze in de medicijnkast aanpak. Als die niet beschikbaar zijn, houd je alleen breedwerkende middelen over. Maar wordt het hele ecosysteem in de kas gedood en valt de innovatieve biologische aanpak weg. Telers kunnen dan vervolgens alleen chemisch te werk gaan, waarmee de milieulast verhoogd wordt die juist in de glastuinbouw zo spectaculair is verlaagd.

Systeemaanpak
In dat opzicht is het onbegrijpelijk dat een systeemaanpak geen onderdeel is van het EU (EFSA) en Ctgb toetsingskader. Door een generiek verbod verlies je immers ook de slimme toepassingen die hebben bijgedragen aan de milieulast verlaging en ontwikkeling van biologische ecosystemen.
Het werkbezoek is een eerste aanzet om met hulp van Huitema dieper op de EU beoordelingssystematiek in de gaan rondom de toelating van stoffen en middelen. Immers ook de EU heeft innovatie hoog in haar vaandel staan, en IPM is een innovatieve gewasbeschermingsmethode.

Jean Aerts

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies