Werken aan goed werkgeverschap: arbeidsmigratie in goede banen

Internationale werknemers zijn een kwetsbare groep. In het in 2020 verschenen rapport ‘Geen tweederangsburgers’ van de commissie Roemer staan een vijftigtal aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan. De uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn de verantwoordelijkheid van het Rijk, provincies, gemeenten en sociale partners samen. Zij werken daarvoor samen in de Interdepartementale Projectgroep Arbeidsmigranten (IPA) aan een aantal complexere vraagstukken.

Arbeidsmigratieingoedebanen.nl
Het IPA heeft als doel om alle partijen die gezamenlijk werken aan het brede vraagstuk rondom arbeidsmigranten te verbinden door kennis en ervaring uit te wisselen. Vorig jaar werd het platform arbeidsmigratieingoedebanen.nl gelanceerd waar wordt gecommuniceerd over de voortgang van de maatregelen die voortvloeien uit de aanbevelingen van Roemer.

Goed werkgeverschap vraagt om professioneel en sociaal personeelsbeleid. Niet alleen goed zorgen voor de werknemers als groep, maar juist ook oog hebben voor het individu. Binnen het IPA heeft de glastuinbouw haar verhaal over goed werkgeverschap in de gedeeld.

Glastuinbouw Nederland - © 2024