Werkgevers vragen steun politiek voor betere bescherming internationale werknemers

Het Kabinet en de Tweede Kamer debatteren morgen, woensdag 3 februari, over arbeidsmigratie. Tijdens dit Algemeen Overleg (AO) wordt onder andere het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie Roemer) besproken. In de aanloop naar dit overleg hebben de samenwerkende organisaties in de land- en tuinbouw, waaronder Glastuinbouw Nederland, hun visie en standpunten kenbaar gemaakt. Kernboodschap is dat de werkgeversorganisaties zeker hun verantwoordelijkheid nemen, maar dat steun van Kabinet en politiek onontbeerlijk is.

Arbeidsmigranten zijn een belangrijke groep werknemers voor bedrijven in de land- en tuinbouw. ‘De discussie over internationale werknemers ontgaat werkgevers in de land- en tuinbouw niet. Daarnaast keuren werkgevers in de land- en tuinbouw situaties af, waarin het niet zo nauw met de regels wordt genomen’, zo stelt LTO Nederland, mede namens de brancheorganisaties waaronder Glastuinbouw Nederland, in een brief aan de politiek.

Veilige werk- en woonomgeving
“De werkgeversorganisaties zijn van mening dat de ondernemers, die internationale werknemers in dienst hebben, een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om zorg te dragen voor een veilige werk- en woonomgeving. Ook moeten deze medewerkers juist worden beloond”, stelt Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland. Dat is onderdeel van goed werkgeverschap en de norm waarop werkgevers mogen worden afgerekend. “Bovendien draagt dit bij aan een gelijk speelveld tussen werkgevers. We willen geen oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.”
Op langere termijn is het nodig dat alle verantwoordelijke partijen samen aan de slag gaan om, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden, de knelpunten rondom internationale werknemers aan te pakken. Peter Loef is van mening dat de adviezen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten een bijdrage leveren aan de oplossing van de problematiek. “Maar de oplossingen moeten wel proportioneel, praktisch én haalbaar zijn voor werkgevers.”

Tien voorstellen
Glastuinbouw Nederland vindt met LTO Nederland dat de Rijksoverheid een taakstellende opgave voor de realisatie van huisvesting van internationale werknemers moet afspreken. Uitwassen met slechte werk- en leefomstandigheden raken werkgevers en zorgen voor oneerlijke concurrentie en verkeerde beeldvorming. Dat vraagt om een stevige, maar vooral gerichte handhaving op situaties die niet voldoen aan de wet- en regelgeving, benadrukken de betrokken organisaties.
Zij hebben de politiek tien voorstellen gedaan voor een betere bescherming van internationale werknemers. Die punten staan ook in het Masterplan Internationale werknemers dat Glastuinbouw Nederland heeft opgesteld en dat binnenkort wordt gepresenteerd. Die punten zijn: 1. Elke werkgever zet in op goed werkgeverschap; 2. Internationale werknemers en werkgevers weten elkaar te vinden; 3. Het verblijfadres van de internationale werknemer is bekend; 4. Internationale werknemers worden volgens sector-cao beloond; 5. De werknemer krijgt steun en ruimte om te integreren; 6. Huisvesting is kwalitatief op orde; 7. De werknemer is verzekerd tegen zorgkosten; 8. De werknemer moet gezond en veilig kunnen werken; 9. Vergemakkelijken van en ondersteuning voor fysiek belastend werk; 10. In gesprek met werkgevers bij incidenten.

Handschoen opgepakt
Met als uitgangspunt het Masterplan Internationale Werknemers heeft Glastuinbouw Nederland op 28 januari een webinar georganiseerd. Daaraan hebben ook Jaap Uijlenbroek, projectleider van het ‘Aanjaagteam Roemer’, en Mark Kuipers, Inspecteur generaal van de Inspectie SZW, een bijdrage geleverd. Via deze link is het webinar terug te kijken.
“Kuipers benadrukte daarin dat het goed is dat de glastuinbouw hierin haar verantwoordelijkheid neemt. Voor ons een signaal dat wordt gezien hoe wij als sector de handschoen hebben opgepakt. Datzelfde geldt voor een telefoontje dat ik ontving van een organisatie die de belangen van de Poolse internationale werknemers in Nederland behartigt. We gaan graag in gesprek met het Kabinet en de politiek. Ondertussen gaan we uiteraard wel verder met onze eigen acties”, aldus Peter Loef.

Op de foto het ‘Aanjaagteam Roemer’ tijdens een werkbezoek vorig jaar aan Ter Laak Orchids.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2021