Werkgroep Erica

Begin maart gaan we in het glastuinbouwgebied Erica samen met een aantal tuinders om tafel om te kijken welke vervolgmaatregelen we in dat gebied kunnen nemen. Dit initiatief komt voort uit de interactieve sessie met Sjaak van der Tak op 29 januari.

De werkgroep zal zich concentreren op de waterkwaliteit in het glastuinbouwgebied Erica, de mogelijke oorzaken van het aantreffen van werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen en het aandragen van oplossingen.

Aanmelden voor de werkgroep kan tot en met vrijdag 21 februari, bij Renske Dortland (r.dortland@spam-protectvechtstromen.nl, 06 295 607 03) Ook is het mogelijk dat Cees Ruhé tuinders in het gebied Erica persoonlijk zal benaderen om deel te nemen aan de werkgroep.

DuurSaam Glashelder

Glastuinbouw Nederland - © 2023