Werkplan Kasgroeit 2021-2023: meer contact met werknemers, grotere naamsbekendheid

Meer direct contact met werknemers, het vergroten van de naamsbekendheid en het verstevigen van de samenwerking met initiatiefnemers en stakeholders. Dat zijn enkele van de uitdagende opdrachten die het team van Kasgroeit mee kreeg vanuit haar bestuurders tijdens een denksessie in september vorig jaar. Met die uitdagingen is het team aan de slag gegaan met als resultaat de presentatie van een nieuw strategisch plan voor de komende drie jaar.

 

Persoonlijk contact
Centraal in de strategie van Kasgroeit staat persoonlijk contact. “Wij geloven erin dat persoonlijk contact ons in staat stelt de sector verder te helpen, op weg naar een toekomst waarin medewerkers zelf de regie nemen over hun loopbaan en werkgevers hen hierin stimuleren en ondersteunen. Persoonlijk contact ontstaat niet vanzelf, maar begint bij sterke (online) aanwezigheid en bereikbaarheid”, zegt programmamanager Jeroen Verweij.

Activiteiten gebaseerd op drie pijlers
Kasgroeit stimuleert de instroom van nieuw talent en stagiairs in de sector, door middel van hun vacaturebank voor de glastuinbouw, projecten gericht op specifieke doelgroepen en door bedrijven en stagiairs bij elkaar te brengen.
“We stimuleren en faciliteren opleiding en ontwikkeling in de sector door daarover te adviseren op bedrijfsniveau of voor individuele medewerkers. Met de Brancheopleiding Glastuinbouw beschikken we over een maatwerk traject voor medewerkers die willen doorgroeien”, legt Verweij uit. “We adviseren bedrijven over het binden en boeien van hun medewerkers en behouden daarmee mensen voor de sector. Met workshops en toolboxen, zowel voor werkgevers als medewerkers, gericht op het goede gesprek, goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid.”

Sociale partners
Kasgroeit is een initiatief van sociale partners in de sector: CNV, FNV, Glastuinbouw Nederland en Plantum. Het nieuwe werkplan is samen met deze partijen tot stand gekomen en zal ook in samenwerking met deze organisaties worden uitgevoerd.
Het werkplan 2021 – 2023 van Kasgroeit is hier te vinden.

Eva Cordewener (Kasgroeit)

Glastuinbouw Nederland - © 2021