Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

Wat wij vorige week al aankondigden, is daadwerkelijk gebeurd. De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen.

Wij verwijzen voor een inhoudelijke reactie naar ons bericht van vorige week en voegen ter informatie het bericht van LTO NL hier bij.

Voor het overige gaan we, zoals aangekondigd, in gesprek met partijen om te kijken hoe we hier mee om moeten gaan. Dat betekent ook, dat we bij de gesprekken met de vakbonden om tot een nieuwe cao te komen, deze wet ook betrekken in ons overleg.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies