Wet Arbeidsmarkt in Balans komt hard binnen voor glastuinbouw

Op 5 februari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans aangenomen. De lobby-inspanningen van LTO Nederland en onder meer Glastuinbouw Nederland hebben er in ieder geval voor gezorgd dat de deur open blijft voor de lage WW-premie voor seizoenswerk. Seizoenswerk is door de kamer serieus genomen en uit de amendementen blijkt dat met het terugvinden van teksten die zijn ingebracht, de lobby zinvol is geweest.

Seizoensarbeid kent aparte positie
Studenten en scholieren onder de 21 jaar mogen 12 uur per week onder toepassing van de lage WW-premie werken. Met veel studenten in de sector aan de slag is dit belangrijk. Werkgevers die vaste dienstverbanden aanbieden waarin werknemers op basis van een jaarurenmodel werken, mogen voor deze groep ook de lage WW-premie toekennen. “Feit is echter dat er bij seizoenswerk buiten het seizoen nu eenmaal geen werk is. Wij vinden het daarom ook niet terecht dat in situaties waarin vanwege klimatologische omstandigheden geen jaarrond werk kan worden geboden, toch de hoge premie moet worden betaald. Hier moet een uitzondering voor komen.  Er is nu eenmaal buiten het seizoen geen werk. En daarbij, als we iemand in zo’n situatie dan wel in vaste dienst zouden nemen wat de minister wil, en die wordt ziek in de periode dat er niet wordt gewerkt, dan moeten wij wel het loon betalen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat iemand in de periode van niet werken ziek in het buitenland kan zijn. Hoe moet dat worden gecontroleerd?”, aldus Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland. 

7% loonkostenstijging
Juist dit punt van seizoenarbeid en de transitievergoeding, maakt de wet voor ondernemers zo duur. Loonkosten kunnen bij sommige werkgevers tot 7% loonkostenstijging zorgen. Daarbij komt nog, dat veel mensen die dit werk verrichten, ook geen vast contract willen. “Seizoenarbeiders komen voor een korte periode naar Nederland om geld te verdienen en willen daarna terug naar het land van herkomst. Het is dus positief dat dit punt nog open staat voor overleg met minister Koolmees, maar het is ook een noodzakelijk punt om over te praten”, aldus Van der Tak. 

Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangekomen is de Eerste Kamer aan de beurt. De Wet Arbeidsmarkt in Balans gaat in per 1 januari 2020 nadat de Eerste Kamer ook heeft ingestemd met dit wetsvoorstel.

Meer informatie
Bekijk ook het persbericht dat Nederlandse Fruittelers Organisatie uitbracht. Het persbericht van LTO Nederland kunt u hier bekijken.

Neem voor meer informatie contact op met Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid Glastuinbouw Nederland.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies