Wijzigingen in de begeleiding van het potplantennetwerk

Astrid van der Helm (netwerkcoördinator Potorchidee) gaat zich vanaf 1 februari 2019 volledig richten op de potorchidee. Orchidee Nederland wil voor de orchidee meer aandacht besteden aan duurzaamheid en ketenkwaliteit. De hiervoor benodigde activiteiten en kennis sluiten aan op de activiteiten en kennis van Glastuinbouw Nederland. Orchidee Nederland en Glastuinbouw Nederland gaan hier gezamenlijk invulling aangeven.

De andere gewassen die Astrid begeleidde als netwerkcoördinator worden overgenomen. Netwerkcoördinator Arthur van den Berg neemt de poinsettia en de potanthurium over. Edwin van Geest is de nieuwe netwerkcoördinator voor de bromelia.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid van der Helm, e-mail avanderhelm@spam-protectglastuinbouwnederland.nl, mobiel 06 226 097 41, Arthur van den Berg, e-mail avandenberg@spam-protectglastuinbouwnederland.nl, mobiel 06 237 579 68 of Edwin van Geest, e-mail evangeest@spam-protectglastuinbouwnederland.nl, telefoonnummer 06 824 970 53.

Edwin van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies