Zo leuk is werken in de glastuinbouw!

De schaarste in de arbeidsmarkt is voorlopig nog niet voorbij. Mede daarom heeft Glastuinbouw Nederland afgelopen jaar veel aandacht besteed om werkzoekenden te wijzen op de glastuinbouw als mogelijke werkgever. En daarmee te interesseren voor een switch in carrière of opleiding.

Het verhaal van de glastuinbouw is uniek; we zorgen voor gezond, vers en duurzaam geproduceerd voedsel en dragen via bloemen en planten bij aan het geluk en gezondheid van de samenleving. Bij het vertellen van dit verhaal zijn intermediairs een cruciale factor. Denk daarbij aan bijvoorbeeld docenten of mentoren. Maar ook consulenten bij UWV, WSP of Eures. Zij kennen de potentiële werkzoekenden en kunnen hen wijzen op de glastuinbouw en hen interesseren een switch te maken. Maar om de juiste kandidaten te benaderen, moeten zij een goed beeld hebben van de kansen in de sector en van de basiseisen waar kandidaten aan moeten voldoen.

Ook moeten zij kunnen beschikken over verschillende tools om de juiste matches te maken. Zodat zij de juiste voorlichting geven aan mogelijke kandidaten. Maar het allerbelangrijkste is nog wel dat ook zij enthousiast zijn over onze sector, en dat ook kunnen uitdragen.

Kennismaking met de sector
Begin maart komen consulenten van Eures, de internationale tak van UWV, naar Nederland voor een kennismaking met de land- en tuinbouw. Deze kennismaking gaat bijdragen aan:

  • Het met eigen ogen te zien hoe mooi de glastuinbouw is.
  • Te proeven van de kansen die hier liggen.
  • Bestaande beelden over het werken in de sector en de inzetbaarheid van werkzoekenden bijstellen en te doorbreken.
  • Om inzicht te krijgen in de invulling van functies binnen glastuinbouw op het gebied van productie, leidinggeven, techniek, ict, marketing en sales of logistiek.
  • Om inzicht te krijgen in de niveaus (mbo, hbo & universitair) van de functies.

Gastbedrijven gezocht
Veel bedrijven zijn op zoek naar nieuwe medewerkers in alle werkgebieden en op alle niveaus. Grijp dus nu je kans: we zoeken glastuinbouwbedrijven die deze consulenten willen ontvangen!

Om de intermediairs succesvol hun werk te laten doen, moet de werkelijkheid overeenkomen met hetgeen de kandidaten wordt voorgehouden. Want het verhaal krijgt pas écht betekenis als dit in de praktijk resulteert in aandacht en maatwerk richting werkzoekenden; dat zij ervaren dat zij bij hun switch hulp en ondersteuning krijgen.

Dit vraagt bij ondernemers ook de nodige veranderingen en een samenwerking met de intermediairs. Dat is alleen succesvol als we elkaar kennen en vertrouwen. Daarvoor zijn deze bedrijfsbezoeken bedoeld. Alles voor het gewenste resultaat: het creëren van een duurzame match.

Wil jij je aanmelden als gastbedrijf? Stuur dan een mail naar Jacqueline Kroon en we nemen contact op voor meer informatie.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2023