Zorgelijke resultaten screeningsonderzoek trips

Vorig jaar is er in opdracht van Glastuinbouw Nederland een screeningsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van diverse laag-risico en chemische middelen op trips. De tripsproeven zijn uitgevoerd door Vertify in het pilotgewas roos. Het resultaat in dit screeningsonderzoek geeft aanleiding tot zorg, het effect van de meeste middelen op trips was in deze proef beperkt en onvoldoende om deze plaag onder de knie te houden. Dit onderzoek is mede gefinancierd door de Stichting Kennis in je Kas (KijK).

Proefopzet
In de proef op Californische trips (frankliniella occidentalis) in pilotgewas roos werden in de ene onderzoeksafdeling negen laag-risico middelen getest op hun werking tegen trips. Daarnaast werd in deze afdeling ook het effect van roofmijt strategieën (Transeius montdorensis) onderzocht. In een andere afdeling werden tegelijkertijd elf middelen op basis van een chemische actieve ingrediënt getest.

Resultaat laag-risico en biologische alternatieven
In de proef met de laag-risico middelen en biologische alternatieven op trips, lieten de biologische middelen op basis van de actieve ingrediënt azadirachtine de beste werking zien op trips. Ook in de velden waar roofmijt strategieën (Transeius montdorensis) werden getoetst, waren de aantallen trips voor een groot gedeelte van de proef lager dan in onbehandeld.

Resultaat chemie
Aan het einde van de proef bleek het effect van de meeste chemische middelen erg tegen te vallen. Het effect van de meeste middelen op trips was in deze proef erg matig tot slecht. Alleen met Winner werd een redelijke bestrijding op trips gerealiseerd en waren de aantallen larven en volwassen trips in de bloemen beduidend lager dat in de bloemen van planten die niet waren behandeld.

Gezien het feit dat er tot 2025 geen nieuwe tripsmiddelen in de pijplijn zitten en het resistentiegevaar toeneemt bij een afnemend middelenpakket, geeft deze lage effectiviteit reden tot zorg. Een IPM-strategie met biologie, laag-risico middelen en voldoende afwisseling, is dan ook noodzakelijk.

Jorrit Koeman

Glastuinbouw Nederland - © 2022