Zuiveringsplicht definitief: maatwerk voor collectieven kan nu direct verleend worden

Op dinsdag 28 november 2017 is het koninklijk besluit gepubliceerd waarmee de wijziging van het Activiteitenbesluit vanaf 1 januari 2018 in werking treedt, maar de wetswijziging die het mogelijk maakt om maatwerk te verlenen aan collectieven treedt morgen, 29 november 2017 al in werking.

Al lange tijd was duidelijk dat op 1 januari 2018 de zuiveringsplicht zou gaan gelden bij het lozen van drainwater bij substraatteelten, drainagewater bij grondgebonden teelten en filterspoelwater als voor het spoelen van het filter bemest wordt gebruikt.

De betreffende wetgeving (wijziging van het Activiteitenbesluit), was wel al gepubliceerd, maar nog niet officieel in werking. Dat was ook de reden waarom het maatwerk voor de collectieven nog niet verleend kon worden.

Een en ander houdt in dat bevoegd gezag vanaf morgen al het maatwerk kan verlenen, waardoor de collectieven duidelijkheid hebben of ze uitstel krijgen voor de realisatie van hun collectieve voorziening.

Als bijlage zijn de betreffende wettelijke besluiten toegevoegd.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2023