Zuiveringsplicht in de praktijk: Waterschap Limburg bezoekt glastuinbouwbedrijven

Donderdag 31 augustus bracht dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg (WL) een bedrijfsbezoek aan een drietal Limburgse glastuinbouwbedrijven om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de praktische maatregelen die tuinders nemen om tijdig te voldoen aan de zuiveringsplicht.

Per 1 januari 2018 geldt dat glastuinbouwbedrijven hun afvalwaterstromen met minimaal 95% rendement dienen te zuiveren op gewasbeschermingsmiddelen. De sectororganisaties en Waterschap Limburg werken in het project Samen Zuiver nauw samen om ondernemers te faciliteren om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen. 

Op de foto bespreekt hortensiateler Henk Nijssen de mogelijkheden en belemmeringen voor zijn situatie  met de heren van der Broeck, Timmermans (beiden WL) en Jean Aerts en Annemie Hermans namens LTO Glaskracht Nederland en de regionale LLTB vakgroep bedekte teelten. 

Nul-lozing nieuw facet
Voor de Waterschappen met glastuinbouw in hun regio is het niet-lozen protocol een nieuw facet aan het handhavingsbeleid . Het vraagt een nieuw soort inzet van ondernemers en vakmanschap bij handhavers. Handhaving maakt onderdeel uit van de diverse afspraken die zijn gemaakt in het zuiveringsakkoord restwater Glastuinbouw. Waterschappen moeten daartoe ruimte maken in hun begroting. Het was daarom erg nuttig dat de dijkgraaf zich daarop oriënteert.

Innovatieproject bodemsensoren
Met Ortolanda Radijs van ondernemersfamilie Cornelissen in Horst-Melderslo bezocht de delegatie een grondteelt. Daar gaat het om invulling van de zorgplicht en grip krijgen op eventuele reststromen. Of hoe te bewijzen dat er beregeningsevenwicht is. Cornelissen doet mee aan het innovatieproject bodemsensoren. En kan daarmee aantonen dat beregeningsevenwicht is bereikt en er geen reststromen zijn en emissies naar de ondergrond.

De tweede halte van de rondgang was bij Nijssen Hortensia uit Baarlo. De potplanten worden hier geteeld in 10 liter potten, waarbij het druppelsysteem wordt gestuurd op potgewicht. Met een waterverbruik van 300 ltr/m2/jaar is de hortensiateelt een droge teelt zonder drainagewater. Dan kun je restwater toch ook niet zuiveren? Welke indicatoren zijn bruikbaar om dat aan te tonen? En zijn die voldoende 'handhaafbaar', zodat het waterschap hier mee kan instemmen? Die vragen kwamen aan de orde tijdens het zeer informatieve bezoek.

Ontsmetting luistert nauw
Het laatste bedrijf dat werd bezocht was Wijnen Square Crops. Op haar locatie in Egchel worden komkommers in een hoge draad systeem geteeld. Vanwege de virusgevoeligheid van komkommers worden er hoge eisen gesteld aan ontsmettingsapparatuur en bedrijfshygiëne. Op de locatie draait een BZG-gecertificeerd apparaat om restwater te ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit zuiveringssysteem kan ook ingezet worden om recirculatiewater te ontsmetten. Het bedrijf voldoet hiermee aan de richtlijnen die per 1 januari 2018 gaan gelden. Juist in komkommers luistert goede ontsmetting van iedere batch heel nauw. Anders kan een eventueel virus zich razendsnel verspreiden over het bedrijf. De locatie gebruikt teeltgoten en een mix van grond- en regenwater en heeft een mooi, gesloten teeltsysteem. Overtollig regenwater wordt niet afgevoerd maar ter plaatse in de bodem geïnfiltreerd.

Voldoende ruimte houden in de regenwaterbassins helpt de waterschappen hun bekenstelsel geschikt te houden voor de grotere regenbuien die in de toekomst worden verwacht.

Jean Aerts

Glastuinbouw Nederland - © 2023