Jaarplan SIGN 2024

Het werk van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) moet ertoe leiden dat de glastuinbouw, bij de juiste randvoorwaarden, in samenwerking met de overheid en cross-sectorale verbindingen, in 2050 circulair is op het gebied van…

Jaaroverzicht 2023: SIGN

In 2023 zette SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) zich weer in voor nieuwe innovaties. Er werd bijvoorbeeld gewerkt aan nieuwe opties voor het verbeteren van de biodiversiteit en aan een alternatief substraat in tomaat en potplanten.…

Glastuinbouw Nederland - © 2024