Jaaroverzicht 2022: communicatie

De energiecrisis had in 2022 een grote invloed op de communicatie vanuit Glastuinbouw Nederland. Naast het adequaat informeren van de leden over de actualiteit, waaronder uiteraard het intensieve overleg met de overheid over borgstelling en…

Jaaroverzicht 2022: vanuit de regio's

De energiecrisis bepaalde voor een belangrijk deel de agenda van de regiocoördinatoren van Glastuinbouw Nederland in 2023. Dat uitte zich onder andere in gesprekken met ondernemers over de impact van de crisis, maar ook in de organisatie van…

Jaaroverzicht 2022: gewasgroepen

Het ligt voor de hand om de reden te zoeken in de energiecrisis, maar al langer wordt in diverse gewassen gekeken welke stappen kunnen worden gezet richting een fossielvrije teelt. De inzet van LED’s is daarbij een sleutelwoord. Die ontwikkeling…

Glastuinbouw Nederland - © 2023