Jaarplan 2020

Het Jaarplan 2020 bevat op hoofdlijnen de speerpunten van Glastuinbouw Nederland. Het geeft per team inzicht in de ambities en op welke aspecten de focus in 2020 ligt. Door de coronacrisis zijn veel van de geplande activiteiten uit dit jaarplan uitgesteld.

 

 

Glastuinbouw Nederland - © 2020