Jaarplan

Jaarplan 2021

Het jaarplan 2021 bevat op hoofdlijnen de speerpunten van Glastuinbouw Nederland. Het geeft per team inzicht in de ambities en op welke aspecten de focus in 2021 ligt.

Glastuinbouw Nederland - © 2021