Jaarplan 2022

Het jaarplan 2022 bevat op hoofdlijnen de speerpunten van Glastuinbouw Nederland. Het geeft per team inzicht in de ambities en op welke aspecten de focus in 2022 ligt.

Glastuinbouw Nederland - © 2022